Termeni și condiții acces platformă online

„Back to yourself”.

 

Organizator
Refleqt Education SRL (denumit în continuare Organizator)
Sediul: str. Crinului nr. 10, localitate Cluj-Napoca,  jud. Cluj
J12/609/2021, CUI: 43691694
Telefon: 0747335378
* linie cu tarif normal
E-mail: [email protected] 

 

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI “Back to yourself”

Back to yourself este o platformă destinată persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Accesul la cursuri este permis oricărei persoane care îndeplinește condițiile de mai jos, indiferent de rasă, sex, etnie, religie, clasă socială.

Accesul la platformă/cursuri se face prin contul de utilizator, creat de către Organizator în condițiile descrise la capitolul „Înscrierea în Platformă”.

Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Clientul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în acești Termeni și condiții și de a furniza toate informațiile și completa toate câmpurile solicitate în vederea înscrierii.

Orice Client poate utiliza site-ul doar pentru a viziona, pentru a parcurge modulele programului, pentru a adresa întrebări,  pentru a plăti și pentru a recomanda Programul. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea.

Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice postare de pe site, indiferent de forma pe care o îmbracă (comentariu, înregistrare, imagine) care conține un limbaj nepotrivit, erori de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort clienților și vizitatorilor. 

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modulelor de curs în scopul îmbunătățirii calității și conținutului acestora, oricând, pe parcursul derulării programului, fără notificarea și fără obținerea acordului prealabil al Clientului. 

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul dumneavoastră la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere.

 

ÎNSCRIEREA ÎN PLATFORMĂ

Pentru cursanții care au cumpărat pe viață doar cursul online Back to yourself:

Vor avea în continuare acces în platformă la suportul de curs Back to yourself și:

  • workshop lunar și formular de lucru (înregistrarea valabila 7 zile)
  • acces in grupul de Facebook privat

Pentru accesul la întreaga platformă(toate cursurile), vor alege una din variantele propuse: abonament lunar sau anual.

 

Pentru cursanții cu abonament lunar , respectiv pe 6 luni:

Cursanții cu abonament lunar sau pe o perioadă de  6 luni au acces în acest moment doar la cursul online Back to yourself.

Cei cu plata lunară pot să rămână în continuare cu același plan tarifar și cu acces la materialele incluse:

  • suport de curs Back to yourself
  • workshop lunar și formular de lucru (înregistrarea valabila 7 zile)
  • acces in grupul de Facebook privat

Cei cu abonament pe 6 luni, pot accesa acum oferta promoțională și beneficiază din acest moment de acces la toata produsele. Plata care se face acum este pentru prima lună de la terminarea abonamentului de 6 luni.

 

Pentru noii abonați:

Înscrierea în platformă se face prin accesarea unuia din abonamentele disponibile la momentul respectiv pe site.

Contul de utilizator se creează automat la completarea datelor în vederea efectuării plății.

Contul de utilizator se crează pe baza datelor de identificare transmise și confirmate de către client. Clientul are obligația de a furniza o adresă de e-mail validă. Clientul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Clientul este pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din contul său prin utilizarea site-ului.

 

După crearea contului, Organizatorul transmite clientului un e-mail de Bun venit! și un email cuprinzând datele de autentificare ale clientului în program. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Clientul are obligația de a nu transmite datele sale de autentificare în favoarea unei terțe persoane. 

Prin acceptul său pentru crearea contului de utilizator, clientul își dă acordul pentru a fi contactat de către Organizator prin e-mail, telefon, sms și alte mijloace de comunicare la distanță, în vederea asigurării suportului în parcurgerea programului, furnizării de informații și materiale, solicitării de feedback pentru îmbunătățirea rezultatelor programelor, dar și în scop de marketing.

 

DERULARE

După crearea contului, fiecare utilizator primește acces la materiale potrivit abonamentului descris pe site. În plus, Organizatorul transmite prin email utilizatorilor informații săptămânale și lunare despre programe precum și alte noutăți.

Materialele au scop informativ și orientativ, Organizatorul nu își asumă răspunderea asupra modului în care clienții înțeleg să le utilizeze.

De asemenea, fiecare client poate accesa grupul de Facebook, special creat pentru practica lunară. Prezența în acest grup este opțională, întrucât nu toți clienții sunt utilizatori ai acestei platforme de social media.

În cazul în care renunță la abonament pe parcursul derulării acestuia, clienții pierd accesul la platformă și la materialele postate în cadrul derulării programului.

 

 

 

PLATA. FACTURARE

Prețul pentru accesul la toate materialele de pe platformă se face pe baza unui abonament lunar/anual și este afișat pe site .

Prețul poate fi achitat cu cardul, online, prin aplicația Stripe. Plata este recurentă. Clientul va primi pe email factura pentru fiecare plată efectuată.

În cazul în care plata nu se efectuează la scadență (30 de zile, respectiv 1 an) Organizatorul va verifica telefonic cu clientul incidența plății, urmând să-i notifice prin e-mail un nou termen de plată rezonabil.

În cazul în care nu se efectuează plata clientul pierde accesul pe platformă (la toate produsele care fac parte din abonament).

 

Achitarea unei singur abonament nu asigură clientului accesul permanent la utilizarea materialelor care i-au fost puse la dispoziție. Accesul la materiale are loc doar în măsura achitării lunare/anuale a abonamentului.

Clientul care renunță la abonament și după o perioadă de timp decide să reia plata, va putea accesa oferta disponibilă la momentul respectiv.

Plata se poate face online cu card bancar prin Stripe.

După fiecare plată înregistrată, Organizatorul comunică clientului prin email factura fiscală. 

 

 

GARANȚII

Organizatorul garantează accesul la platforma online Back to yourself în favoarea tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile, urmează pașii de înregistrare, achită costurile și se conformează condițiilor și termenilor stabiliți în prezentul document și/sau comunicați prin e-mail.

Clientul beneficiază de o Garanție de 100%, privind calitatea și satisfacția conferită de program, în sensul că poate cere restituirea prețului în cazul în care sunt nemulțumiți de program în termen de 14 zile de la achitarea primului abonament. Restituirea garantiei se va face in termen de maxim 30 de zile de la data solicitarii ei.

Garanția nu operează după trecerea celor 14 zile de la prima plată.

Organizatorul nu răspunde pentru micile defecțiuni intervenite în utilizarea site-ului, ori pentru conținutul site-urilor/materialelor de referință existente pe site. Clienții acceptă faptul că pe site vor exista referințe la alte site-uri/surse, fără ca Organizatorul să fie responsabil de conținutul acestora.

 

DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul. Acceptarea Termenilor și conditiilor site-ului se confirmă prin efectuarea plății mai înainte de crearea contului de utilizator.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului clientului sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către client sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către client a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

 

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru (dacă este cazul), înscrierea la program, aspecte legate de derularea programului, primirea și postarea de materiale și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0747 335 378 fie prin email la adresa [email protected]

 

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de e-mail menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 72 de ore.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Organizatorului prin aceste acțiuni.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI  INDUSTRIALĂ

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura de curs, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Organizator.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului programului, asupra informațiilor și materialelor difuzate cu ocazia susținerii sau promovării cursului/programului, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor realizate cu ocazia susținerii cursului/programului și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și aptitudinile sale și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

 

PUBLICITATEA

Cu ocazia creării contului de utilizator sau anterior și/sau cu ocazia intrării pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Organizatorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Organizatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0747 335 378 sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

 

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între Organizator și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

 

 

DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către Refleqt Education SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

 

Refleqt Education SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau deerulării cursurilor pe site.

 

Refleqt Education SRL își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori npostare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, contul oricărui client care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.